Oferta edukacyjna

Nasza szkoła oferuje najwyższą jakość w nauczaniu. Sprawdź koniecznie co oferujemy naszym przyszłym uczniom na różnych kierunkach nauczania.

– jesteśmy jedyną placówką na terenie gminy Krzeszowice realizującą kształcenie zawodowe,

– posiadamy nowy, powstały w 2020 r., budynek warsztatów oraz internat dla 60 uczniów,

– nowoczesne pracownie, zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe,

– 23 sale lekcyjne (w tym dwie pracownie komputerowe oraz dwie sale multimedialne do nauczania języków obcych),

– biblioteka, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem techniczno-sanitarnym, siłownia, świetlica z bufetem, obszerna szatnia,

– atrakcyjne położenie w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej,

– wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do wewnętrznej sieci oraz szybkiego Internetu i wyposażone są w stanowiska komputerowe do obsługi dziennika elektronicznego,

– nauka w szkole pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym zarówno kontynuację nauki na studiach wyższych jak i w szkołach policealnych, przede wszystkim jednak szkoła oferuje stabilny zawód,

– otwierający szerokie perspektywy na rynku pracy,
całkowicie bezpłatne kształcenie zawodowe oraz zajęcia praktyczne,

– możliwiające korzystne połączenie teorii z praktycznym zgłębianiem tajników zawodu i pogłębianiem wiedzy,

– od lat wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wśród której znajduje się wielu egzaminatorów zarówno egzaminów maturalnych, jak i zawodowych,

– różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania z ludźmi nauki i kultury, międzynarodowe wymiany młodzieży, współpracę z uczelniami,

– indywidualne podejście do każdego ucznia – tego zdolnego i tego z trudnościami w nauce oraz wsparcie pedagogiczne,

– skuteczna realizacja programu wychowawczego, zmierzającego do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju uczniów,

– uczniowie uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych – m.in. Erasmus+ i Małopolska Chmura Edukacyjna,

– współpraca z uczelniami wyższymi – uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć prowadzonych przez pracowników uczelni.