Skład Rady Rodziców w ZSP Krzeszowice:

1. Pani Agata Kulczycka – przewodnicząca
2. Pani Beata Horwat – wiceprzewodniczący
3. Pan Zdzisław Kłeczek – skarbnik
4. Pani Katarzyna Kubin – sekretarz
5. Pan Witold Karcz – członek