Skład Rady Rodziców w ZSP Krzeszowice:

1. Pani Agnieszka Grabka – przewodnicząca