Rekrutacja

Nasza szkoła oferuje atrakcyjne kierunki nauczania. Proces rekrutacji odbywa się według kilku przedstawionych poniżej zasad, które zostały przedstawione krok po kroku.

DOKUMENTY:
podanie o przyjecie do szkoły
zaświadczenie o praktyce
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Uwaga!
Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I stopnia jest:

przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu u wybranego pracodawcy od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.,
dostarczenie do 1 września 2020 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.