Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach  nazywany jest ‘budowlanką”. W nowym budynku warsztatów szkolnych będą nowoczesne pracownie dla zawodu technik budownictwa. Chcemy wrócić do tych tradycji zawodowych, bo na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników w branży budowlanej.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • Bierze udział w projektowaniu obiektów budowlanych.

 • Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych.

 • Sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe.

 • Wykonywać kosztorysy robót budowlanych.

 • Sporządzać dokumentację przetargową.

 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.

 • Wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 • Organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

 • Wykonywać i koordynować roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych.

 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach budowlanych,

 • w organach administracji państwowej i samorządowej,

 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,

 • prowadząc własną działalność,

 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,

 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych.

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie,

 • zarządzaniu nieruchomościami,

 • planowaniu przestrzennym,

 • wycenie nieruchomości,

 • wojsku,

 • górnictwie,

 • rolnictwie,

 • gospodarce nieruchomościami,

 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.

 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.

 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.