To 4-letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum kształcąca w zawodach: