„Matematyka z elementami rachunkowości”

W roku szkolnym 2019/2020 dwudziestu uczniów naszej szkoły uczestniczy w multimedialnych zajęciach w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” w obszarze tematycznym „Matematyka z elementami rachunkowości” prowadzonych przez pracowników akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z zasadami rachunkowości pod kątem założenia w przyszłości własnej działalności. Decyzja o założeniu własnej firmy wiąże się z bardzo odpowiedzialną funkcją, a jak wiadomo niewiedza nigdy nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Przyszły właściciel firmy musi wiedzieć od czego zaczyna się rachunkowość w firmie, od czego zależy wysokość wyniku finansowego firmy, jakiego rodzaju  koszty będzie ponosiła jego firma. Zajęcia prowadzone są w formie „grywalizacji”. Uczniowie na początku zaznajamiani są z tematyką zajęć, a następnie pracująw grupach. Liderzy grup prezentują uzyskane wyniki, które z kolei omawiane są przez prowadzących platformę edukacyjną. Uzyskane umiejętności z pewnością pozwolą uczniom zapoznać się z najistotniejszymi elementami, które w przyszłości mogą pomóc zapewnić sukces w firmie, co z kolei przełoży się na jej dobry wizerunek.

 

 

„Umiejętność uczenia się”