Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest postrzegany jako szkoła z długoletnią tradycją kształcenia w zawodach związanych z budownictwem. Początki szkoły sięgają 1947 r., kiedy to powstało Technikum Przemysłu Drzewnego, następnie w 1967 r. Technikum Budowlane, a w 1974 r. placówki te zostały połączone w Zespół Szkół Budowlanych i od tego momentu placówka w środowisku zanana jest jako „budowlanka”. W tym czasie szkołę ukończyło kilka tysięcy absolwentów, są w śród nich politycy (m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik, poseł Andrzej Adamczyk), samorządowcy, architekci, budowlańcy, właściciele firm. Absolwentem szkoły jest również światowej sławy malarz i rysownik Marcin Maciejowski.

 

Historia Liceum Pedagogicznego

Historia Technikum Przemysłu Drzewnego