W poniedziałek 28 października rozpoczynają się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”.

W projekcie przewidziano dwie formy wsparcia: zajęcia on-line oraz koła naukowe w trzech obszarach przedmiotowych: matematyka, język angielski i umiejętność uczenia się.

W zajęciach on-line prowadzonych przez wykładowców krakowskich uczelni udział brać będzie po 20 uczniów, natomiast w zajęciach kół naukowych uczestniczyć będzie po 8 osób, które również wezmą udział w wyjazdach na uczelnie wyższe. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami i wyjazdami. Oprócz w/w form wsparcia projekt obejmuje dodatkowe wyjazdy: weekendowe w okresie jesiennym i wiosennym oraz tygodniowy wyjazd na początku wakacji – rekrutacja na te wyjazdy odbywać się będzie spośród wszystkich uczniów ZSP w Krzeszowicach. Wszelkie informacje, w tym regulaminy rekrutacji dostępne są  w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły w zakładce MChE.