Przedmioty zawodowe technik logistyk

 

Przedmioty zawodowe technik obsługi turystycznej

 

Historia, historia i społeczeństwo

 

 Język angielski, francuski, niemiecki